Descoberta Floresta de Coral de Bambu que Pode Ter 1000 Anos

Os cientistas da NOAA descobriram esta floresta de coral de bambu escondida a 1500 metros de profundidade no Golfo do México.

Publicado 5/06/2018, 13:04 WEST
Descoberta Floresta de Coral de Bambu que Pode Ter 1000 Anos
Descoberta Floresta de Coral de Bambu que Pode Ter 1000 Anos
Continuar a Ler

explorar vídeos

Video2:14

Explore o Esplendor da Grande Barreira de Coral da Austrália